Sporten met plezier

Contributie

Kleuters                          ¾ uur    €  31,50             per kwartaal

6 t/m 15 jaar                  1 uur     €  42,00             per kwartaal

16 jaar en ouder            1 uur     €  45,00             per kwartaal

 

Ieder 2e les                     1 uur     € 30,00               per kwartaal

Ieder 2e les                     ½ uur    € 15,00               per kwartaal

 

(een volgend lesuur wordt naar evenredigheid doorberekend)

De contributie is exclusief de bondsbijdrage.

Eenmalig inschrijfgeld    € 10,00

1 juli 2015

U hoeft zich niet eerst aan te melden via email of telefonisch. Meedoen mag gelijk en neem gymkleding mee. Voor de les meldt u zich bij de gymjuf. U mag de eerste les blijven kijken. Er is recht op 2 proeflessen. Na de 2e proefles ontvangt u van de leiding een inschrijfformulier.     

 Je kunt het aanmeldingsformulier hier ook downloaden.

 

 

http://www.venkleeuwarden.nl/aanmeldingsformulier.pdf

Het volledig ingevulde inschrijfformulier levert u de eerst volgende les in bij de leiding. Daarna wordt je ingeschreven als lid. En u ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

Lid worden

Wijzigingen

Wanneer u gaat verhuizen geeft u dit dan z.s.m. schriftelijk

door aan de ledenadministratie.

Via het mutatieformulier geef je wijzigingen door in lesuren.

Klik hier voor het mutatieformulier.

Dit formulier lever je in bij de leiding.

Verhuizing

De contributie wordt, bij voorkeur, geïnd via een automatische incasso.

Hiervoor kunt u de machtiging op het inschrijfformulier gebruiken.

De bondscontributie van de KNGU is niet inbegrepen in onze contributie.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de lesuren of als de contributie wordt verhoogd

Ontvangt u van ons opnieuw bericht.

Indien de betaling niet kan worden geïncasseerd, ook niet na aanmaning, zal het bestuur

Overgaan tot weigering van het lid tot de les(sen).

Betalingen

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (brief of mail)

1 maand voor een nieuwe kwartaal begint bij de ledenadministratie.

De contributie eindigt aan het einde van het kwartaal waarin u opzegt.

Mondelinge opzegging bij de leiding of bestuur is niet mogelijk.