Sporten met plezier

Bijdrage voor Sporten

Deze informatie komt van Jeugd Sport Fonds Friesland.

Het Jeugdsportfonds Friesland biedt kinderen van financieel niet draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) een kans om te gaan sporten. Omdat het fonds voor hen een lidmaatschap of sportartikelen betaalt, kunnen deze kinderen lid worden van een sportclub.

De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door personen die op een professionele wijze zijn betrokken bij de opvoeding van een jeugdige. Deze intermediair kan bijvoorbeeld zijn een hulpverlener, jongerenwerker of docent. Let op: ouder(s)/verzorger(s) en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen! Dit geldt ook voor sportclubs

Meer informatie hierover leest u op de site van Jeugdsportfonds.

Aanvraagformulier: http://friesland.jeugdsportfonds.nl/61/kinderen

Website: www.jeugdsportfonds.nl

Gemeente Leeuwarden

Kan ik korting op cursussen, abonnementen en dergelijke krijgen?

Deze informatie komt van site van de gemeente Leeuwarden. Het Kindpakket!

Als u een minimuminkomen heeft, (dit is 120% van maximale bijstandsbedrag dat geldt voor diverse groepen uitkeringsgerechtigden) dan heeft de gemeente Leeuwarden de regeling Participatiekosten (voorheen de declaratieregeling), bedoeld om kosten te vergoeden die u moet maken om er eens 'uit' te zijn.

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar € 50,00 per maand. Het moet gaan om kosten op sportief, recreatief, cultureel of maatschappelijk gebied die u kunt declareren.
Een aanvraagformulier (minimaregelingen) is verkrijgbaar in het stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2. Het aanvraagformulier kunt u ook downloaden van het digitaal loket op www.leeuwarden.nl . U vindt meerdere regelingen op het aanvraagformulier. Mogelijk komt u ook daarvoor in aanmerking.

 

 

Er zijn op dit 2 organisaties waar u terecht kunt voor een aanvraag voor een sportvergoeding van uw kind. Dit zijn: Jeugd Sport Fonds en de Gemeente Leeuwarden. Hieronder leest meer hierover.

Jeugd Sport Fonds