Skip to main content
ornament Contributie - V en K Leeuwarden

Contributie
Prijzen

Kleuters

37,50

Per kwartaal
Duur: ¾ uur

(een volgend lesuur wordt naar evenredigheid doorberekend)

De contributie is exclusief de bondsbijdrage.

Eenmalig inschrijfgeld € 5,00

6 t/m 15 jaar

50

Per kwartaal
Duur: 1 uur

Ieder 2e les 1 uur € 32,00
per kwartaal
Ieder 2e les ½ uur € 16,00
per kwartaal

(een volgend lesuur wordt naar evenredigheid doorberekend)

De contributie is exclusief de bondsbijdrage.

Eenmalig inschrijfgeld € 5,00

16 jaar en ouder

50

Per kwartaal
Duur: 1 uur

Ieder 2e les 1 uur € 32,00
per kwartaal
Ieder 2e les ½ uur € 16,00
per kwartaal

(een volgend lesuur wordt naar evenredigheid doorberekend)

De contributie is exclusief de bondsbijdrage.

Eenmalig inschrijfgeld € 5,00

Lid worden

U hoeft zich niet eerst aan te melden via email of telefonisch. Meedoen mag gelijk en neem gymkleding mee. Voor de les meldt u zich bij de gymjuf. U mag de eerste les blijven kijken. Er is recht op 2 proeflessen. Na de 2e proefles ontvangt u van de leiding een inschrijfformulier.

Je kunt het aanmeldingsformulier hier ook downloaden.

Het volledig ingevulde inschrijfformulier levert u de eerst volgende les in bij de leiding. Daarna wordt je ingeschreven als lid. En u ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

Wijzigingen

Via het mutatieformulier geef je wijzigingen door in lesuren.

Klik hier voor het mutatieformulier dit formulier lever je in bij de leiding. Of vul het formulier online in.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (brief of mail) 1 maand voor een nieuwe kwartaal begint bij de ledenadministratie.

De contributie eindigt aan het einde van het kwartaal waarin u opzegt. Mondelinge opzegging bij de leiding of bestuur is niet mogelijk.

Betalingen

De contributie wordt, bij voorkeur, geïnd via een automatische incasso. Hiervoor kunt u de machtiging op het inschrijfformulier gebruiken.

De bondscontributie van de KNGU is niet inbegrepen in onze contributie. Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de lesuren of als de contributie wordt verhoogd dan ontvangt u van ons opnieuw bericht.

Indien de betaling niet kan worden geïncasseerd, ook niet na aanmaning, zal het bestuur overgaan tot weigering van het lid tot de les(sen).

Lid worden
ornament Contributie - V en K Leeuwarden

Lid
worden

Er is recht op 2 proeflessen. Na de 2e proefles ontvang je van de leiding een inschrijfformulier. Voor meer informatie neem contact met ons op.