Skip to main content
ornament Privacy Policy - V en K Leeuwarden

Privacy
Statement

Algemene Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Het bestuur van V en K Leeuwarden, hierna te noemen de vereniging. Als u deze website bezoekt, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij bv inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site ea. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de vereniging uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode en Gedragsregels zoals deze door de vereniging zijn opgesteld in het document “In Veilige handen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde gedragscode, uw persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
De informatie die de vereniging op deze website meldt zijn bedoeld als informatievoorziening voor nieuwe leden, huidige leden, hun ouders en andere belangstellenden.

We informeren op het gebied van informatie mbt de basiszaken van de vereniging, zoals contributie, onze lessen, onze huisvestiging, evenementen van binnen en buiten de vereniging, wedstrijden en belangrijke informatie vanuit bestuur en/of commissies.

Wij vinden het belangrijk dat wij middels onze informatie zoveel mogelijk kunnen laten zien wat er zoals gaande is in de vereniging.

Wij informeren middels de volgende middelen:

a) Algemene informatie over de vereniging via tekst zoals te vinden op deze website.

b) Illustraties via foto’s van evenementen die de vereniging organiseert. Te denken valt aan evenementen, voorstellingen of wedstrijden , recreatieturnen voor jongens, meisjes, wedstrijd turnen voor dames, heren, jongens en meisjes, kleutergymnastiek en de afdeling tumbling

c) Illustraties via foto’s en tekst van evenementen die georganiseerd worden voor de leden van de vereniging. Hierbij valt te denken aan bv. extra trainingen, junp uitjes, einde seizoenfeest, club uitvoering ect.

d) Informatie vanuit leiding, commissies en bestuur. e) Informatie aangeleverd via de turnbond de KNGU

f) Informatie aangeleverd door ‘derden’ voor activiteiten waar de vereniging aan mee doet. Hierbij valt vooral te denken aan evenementen waarbij de vereniging financiele middelen kan binnen halen, zoals bv de paaseieren actie, De grote clubactie, de POIESZ actie en/of andere actie’s g) Via onze nieuwsbrief

h) Onze jaarlijkse ledenvergadering

i) Via social media zoals bv Instagram, Facebook etc.

Gebruik van foto’s
Zoals aangegeven maken wij gebruik van foto’s. Waarom vinden wij dat we foto’s willen gebruiken ook via deze website en onze social media(instagram, facebook etc.)? Middels foto’s geef je een snelle illustratie over bv een evenement of gewonnen prijzen bij wedstrijden, maar ook hoe leuk activiteiten bij de vereniging zijn zoals bv een feest. Dit betekent dat wij op allerlei momenten foto’s kunnen nemen ter illustratie van onze website en/of nieuwsbrief. Wij gaan hierbij te werk volgens de door de vereniging opgestelde gedragsregels en gedragscode zoals vastgelegd in het document “In Veilige handen”. Op deze website kunt u deze regels lezen onder het tabblad: Over VenKLeeuwarden en dan het tabblad gedragscode. Een volledige versie van het document “In Veilige handen” is verkrijgbaar via het bestuur. Ondanks dat wij uw privacy en dat van uw kinderen zo goed mogelijk middels deze regels en code bewaken kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze. Via de leiding en/of bestuur kunt u schriftelijk of via mail uw bezwaar aangeven.

Zowel ouders, leden als belangstellenden kunnen foto’s aanleveren via de daarvoor bestemde kanalen zoals trainster, bestuur of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De rechten van de foto’s liggen bij de vereniging. Als u ons een foto aanlevert geeft u ons automatisch het recht deze ten allen tijde te gebruiken.

Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bedrijf.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen Privacy Statement
De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.


Lid worden
ornament Privacy Policy - V en K Leeuwarden

Lid
worden

Er is recht op 2 proeflessen. Na de 2e proefles ontvang je van de leiding een inschrijfformulier. Voor meer informatie neem contact met ons op.